Finansowanie

Konfigurator

Kredyt MultiOpcje to idealny sposób na zakup Forda dla klientów, którzy chcą częściej zmieniać samochód. Zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo, kalkulując minimalną wartość pojazdu na koniec umowy – gwarantuje kwotę odkupu.


 

Program Ford MultiOpcje dostępny jest dla osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą.

 

Korzyści dla Ciebie:

 • Niskie miesięczne raty
 • Wpłata własna już od 0%
 • Elastyczny okres umowy – 2, 3 lub 4 lata
 • Wysokie limity przebiegu
 • 20 tys./30 tys. km rocznie (silnik benzynowy)
 • 30 tys./40 tys. km rocznie (silnik diesla)
 • Elastyczna forma zakończenia umowy

 

Jak działa Ford MultiOpcje?

 1. Wybierz samochód u Dealera
 2. Podaj przewidywany roczny przebieg
 3. Zdecyduj o wysokości wpłaty własnej i wybierz dogodny okres spłaty
 4. Twój Dealer Forda wyliczy miesięczną ratę. Jest ona kalkulowana w oparciu o kwotę finansowania (różnica pomiędzy ceną samochodu, a Twoją wpłatą własną oraz Gwarantowaną Kwotą Odkupu), plus odsetki
 5. Jeśli zaakceptujesz ofertę, Dealer Forda złoży Twój wniosek do FCE Bank Polska S.A.
 6. Po podpisaniu umowy, wpłacie udziału własnego, rejestracji i ubezpieczeniu samochodu odjedziesz swoim nowym Fordem

 

Pod koniec umowy masz do wyboru trzy opcje:

 

 • OPCJA 1 – ZAMIEŃ
  Wybierz nowego Forda i zwróć dotychczasowy samochód Dealerowi, który rozliczy za Ciebie pożyczkę w Ford Credit Poland Sp. z o.o.

 • OPCJA 2 – ZWRÓĆ
  Zwróć samochód Dealerowi a on zapłaci za Ciebie ostatnią ratę balonową. Jeśli samochód jest w dobrym stanie i nie przekroczyłeś uzgodnionego przebiegu nie poniesiesz dodatkowych kosztów.

 • OPCJA 3 – ZATRZYMAJ
  Zatrzymaj samochód - ostatnią ratę balonową możesz rozłożyć na raty.

 

 

Aby poznać szczegóły oferty na konkretny model Forda skontaktuj się z naszym doradcą pod numerem 668 498 953.

 

 

 


Przed końcem obowiązywania umowy Ford MultiOpcje skontaktujemy się z Tobą, aby dać Ci odpowiednio dużo czasu na podjęcie decyzji, z której opcji zakończenia umowy chciałbyś skorzystać.


Chcesz wymienić samochód na nowy przed końcem obowiązywania umowy?

Ford MultiOpcje daje elastyczność wymiany samochodu na nowego Forda także w trakcie trwania umowy. Dowiedz się więcej o naszych promocjach – pomożemy Ci w procesie wymiany samochodu, w tym uregulowania należności w Twoim imieniu. Pamiętaj jednak, że rozliczenie Twoich zobowiązań pozostaje po Twojej stronie.

 

 

 

Ford Credit jest częścią Ford Motor Credit Company, która od ponad 50 lat zapewnia usługi finansowe klientom z całego świata. Oferujemy najwyższej jakości kredyt, leasing, wynajem długoterminowy i ubezpieczenia.

 

Korzyści

 
 • Dogodny okres spłaty – od 12 do 60 miesięcy
 • Finansowanie aż do 100% wartości samochodu
 • Miesięczne raty równe lub malejące
 • Decyzja o przyznaniu pożyczki w ciągu 4 godzin (dotyczy osób fizycznych)
 • Prosta i elastyczna procedura przyznania pożyczki
 • Dzięki Poleceniu Zapłaty nie musisz pamiętać o terminach spłaty
 
 
Pożyczka 50/50

Dla pojazdów nowych i używanych do 8 lat od daty I rej. prowizja od dzisiaj wynosi 8,5%(od kwoty kredytu)

 

Pożyczka dla pojazdów nowych

Dla pojazdów nowych nierejestrowanych oraz rejestrowanych do 4 m-cy i 150 km przebiegu

- oprocentowanie 7,49%

- możliwość udzielenia na okres: 12,18,24,36,48,60

 

Pożyczka dla pojazdów używanych

- oprocentowanie 8,49%

- możliwość udzielenia na okres: 12,18,24,36,48,60
 

 

Program Ford Credit gwarantuje, że samochód kupisz łatwo i bez przeszkód. Procedura przyznania kredytu jest prosta i elastyczna. Ty decydujesz o wysokości udziału własnego i formie spłaty.

 

Jak działa FordCredit - krok po kroku

 

 • Kiedy już wybrałeś samochód, określasz wysokość udziału własnego, jaki chcesz wpłacić
 • Specjalista ds. kredytów u Twojego Dealera przedstawi Ci program ratalny, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom. Ty z kolei wybierasz najwygodniejszą dla siebie metodę spłaty kredytu
 • Niezbędne dokumenty podpisujesz w trakcie wizyty w salonie Forda
 • Już po wpłacie udziału własnego i zarejestrowaniu oraz ubezpieczeniu samochodu możesz zasiąść za kierownicą swojego Forda
 • Z chwilą wygaśnięcia umowy samochód staje się Twoją własnością.

Warunki otrzymania kredytu oraz dokumenty niezbędne, aby przystąpić do programu FordCredit

 

Osoba fizyczna powinna spełniać następujące warunki:

 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • stałe zameldowanie
 • zatrudnienie na czas nieokreślony lub na czas określony, ale nie krótszy niż okres spłaty kredytu lub działalność gospodarcza prowadzona od minimum 6 miesięcy
 • dochód pozwalający na spłatę miesięcznych rat kredytu
Warunki, które powinna spełniać osoba prawna:
 • działalność gospodarcza prowadzona od minimum 6 miesięcy
 • rentowność i płynność finansowa
Procedura standardowa - minimum formalności

Osoby fizyczne zaciągające kredyt konsumencki - udział własny już od 10% wartości samochodu.

Potrzebne dokumenty:
 • dowód osobisty i drugi dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku małżonków - dwa dowody osobiste)
 • pisemne oświadczenie o miesięcznym dochodzie

W przypadku, gdy dochód przekracza średni poziom przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce według grup zawodów (nie dotyczy kredytów 50/50 oraz klientów posiadających co najmniej roczną, dobrą historię płatności rat kredytowych w FCE Bank Polska) wymagane jest potwierdzenie jednym z poniższych dokumentów:

 • zaświadczenie o zarobkach na druku FCE Bank Polska lub inne potwierdzające dochód netto lub brutto – pobierz zaświadczenie

 • wyciąg bankowy potwierdzający wpływ wynagrodzenia za ostatni miesiąc na rachunek bankowy

 • informacja o wynagrodzeniu i ubezpieczeniach społecznych (RMUA)

 • aktualny „pasek płacowy”/„lista płac” (jeśli jest podpisany przez Pracodawcę)

 • PIT-11 za ubiegły rok podatkowy, pod warunkiem zatrudnienia u tego samego pracodawcy

 • dla emerytów/rencistów potwierdzenie otrzymywania renty/emerytury (wyciąg bankowy, "odcinek") lub decyzja o przyznaniu/waloryzacji świadczenia

Osoby fizyczne zaciągające kredyt w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - udział własny już od 10% wartości samochodu.

Potrzebne dokumenty:
 • dowód osobisty i drugi dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku małżonków - dwa dowody osobiste)
 • pisemne oświadczenie o miesięcznym dochodzie
Osoby prawne - udział własny już od 20% wartości samochodu. 

Potrzebne dokumenty: 
 • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
 • Regon, NIP
 • Bilans i Rachunek Wyników za poprzedni rok obrachunkowy
 • F01
Dodatkowo, gdy kwota kredytu na samochodów marki Ford jest wyższa niż 45.000 zł: 
 • oświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze składkami
Procedura rozszerzona 

Osoba fizyczna - Potrzebne dokumenty: 

 • dowód osobisty (w przypadku małżonków - dwa dowody osobiste)
 • dokumenty pozwalające na ocenę zdolności kredytowej Klienta (np. Zaświadczenie o dochodach, deklaracja PIT itp.)

Osoba prawna - Potrzebne dokumenty:

 • oświadczenie o dochodach wraz z potwierdzeniem zapłaty podatku za ostatni miesiąc
 • dowody osobiste osób reprezentujących firmę
 • opinia banku prowadzącego rachunek bieżący
 • dokumenty założycielskie i rejestracyjne firmy
 • zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości wobec budżetu
 • bilans i rachunek wyników za ostatni okres rozliczeniowy lub F-01

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Ford Credit Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 00000759185, NIP 5213842642. Kapitał zakładowy 200.050 zł.

 • FCE Bank plc z siedzibą w Brentwood, Wielka Brytania, adres: Eagle Way GB-1, Brentwood Essex CM13 3AR, wpisana do rejestru spółek Anglii i Walii [Companies House] pod numerem 772784, kapitał zakładowy i kapitał wpłacony 614 384 050 GBP, działająca w Polsce przez FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000618173, NIP 1080020406. FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nadzorowany przez właściwe władze nadzorcze w Wlk. Brytanii, zaś przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie art.141a ustawy Prawo bankowe.

 • W związku z planowanym wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, FCE Bank plc i FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, w celu zapewnienia ciągłości działalności w Polsce, powołały do życia spółkę Ford Credit Poland Sp. z o.o. Spółka ta od dnia 1 kwietnia 2019 świadczy usługi finansowe dla klientów detalicznych. 

 • Klienci, którzy do 31 marca 2019r. zawarli z FCE Bank S.A. Oddział w Polsce umowę kredytu, nadal będą obsługiwani przez FCE Bank S.A. Oddział w Polsce.  W związku z powyższym prawa i zobowiązania klientów, współkredytobiorców i poręczycieli pozostają bez zmian. 

 • O istotnych zmianach dotyczących struktury działalności FCE Bank w Polsce będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

Dlaczego Ford Leasing?


Gwarantujemy szybkie i proste procedury zawarcia umowy. Elastyczna oferta pozwala dostosować warunki leasingu do Twoich potrzeb:


 • Wystarczy Twój dowód osobisty – minimum formalności, natychmiastowa decyzja
 • Decydujesz się na najwygodniejszą dla Ciebie walutę (PLN, EUR)
 • Możesz określić na jak długi okres zawierasz umowę leasingową
 • Wysokość opłaty wstępnej oraz harmonogram spłat dostosowujemy do Twoich potrzeb i możliwości
 • Raty sezonowe – możliwość dostosowania wysokości rat do sezonowości działalności Twojej firmy
 • Standardowo brak weksla jako zabezpieczenia
 • Oferujemy atrakcyjne warunki ubezpieczenia pojazdu w programie Ford Ubezpieczenia
 • Leasing na start – już od 1 dnia działalności Twojej firmy
 • Stałym klientom oraz w przypadku leasingu większej ilości samochodów oferujemy preferencyjne warunki

Ford Leasing - Twoje korzyści 


 • Zwiększasz płynność finansową Twojej firmy
 • Płatności leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu
 • VAT płatny w ratach – unikatowe rozwiązanie dla leasingu finansowego
 • Po zakończeniu okresu umowy możesz nabyć samochód na własność po bardzo korzystnej cenie
 • Bogaty pakiet Ford Ubezpieczenia zapewnia pełną ochronę Twojego samochodu
 • Kompleksowa obsługa w jednym miejscu – u Twojego dealera Forda

Ford Leasing- krok po kroku


 • Kiedy już wybrałeś samochód, określasz wysokość opłaty wstępnej oraz okres czasu, przez jaki chciałbyś finansować inwestycję
 • Specjalista ds. leasingu pomoże Ci wybrać ofertę leasingu, która odpowiada Twoim potrzebom
 • Podpisanie umowy jest proste i można tego dokonać w czasie wizyty w salonie
 • Ty dostarczasz niezbędne dokumenty, uiszczasz opłatę wstępna i rejestracyjną
 • My rejestrujemy i ubezpieczamy Twój samochód
 • Wspólnie ustalamy dzień, kiedy wyjedziesz z salonu swoim nowym Fordem
 • Po zakończeniu umowy leasingu możesz odkupić samochód po atrakcyjnej cenie

Ford Leasing - Warunki finansowania

 • Rodzaj leasingu: operacyjny lub finansowy
 • Okres leasingu: do 84 miesięcy – najdłuższy na rynku
 • Opłata wstępna: od 1 %
 • Waluta: PLN, EUR
 • Raty: równe lub dostosowane do indywidualnych potrzeb

Procedura:


 • Uproszczona – do 500 000 zaangażowania – dowód osobisty
 • Uproszczona Plus – do 700 000 zaangażowania – dowód osobisty i dokumenty przychodowe
 • Standardowa – bez limitu zaangażowania – dowód osobisty i dokumenty finansowe, ZUS i US

Klientom Ford Leasing oferujemy promocyjny pakiet Ford Ubezpieczenia.

TERAZ GRATIS - utrzymanie sumy ubezpieczenia w drugim i trzecim roku eksploatacji.

 


 

Ford BusinessPartner umożliwia Ci wybór zakresu usług najlepiej dopasowanych do Twoich potrzeb i budżetu, dzięki czemu możesz utrzymywać swoje pojazdy w doskonałym stanie - i wciąż w drodze.


Korzystając z Ford BusinessPartner płacisz tylko kwotę odpowiadającą amortyzacji pojazdu w trakcie jego użytkowania, ustaloną na podstawie Twojego przebiegu. Po zakończeniu umowy po prostu zwracasz pojazd do Ford BusinessPartner.

 • Brak opłaty wstępnej - nie ma konieczności angażowania środków własnych
 • Gwarantowana atrakcyjna cena oferty
 • Szybka i profesjonalna obsługa - dla wyjątkowego Klienta Forda
 • Wszystko na miejscu u Dealera - zawarcie umowy oraz obsługa serwisowa, likwidacja szkód i wymiana opon
 • Stały miesięczny czynsz - pełna kontrola nad budżetem
 • Pojazdy nie obciążają Twojej firmy - wykreślenie samochodów z pozycji aktywów w bilansie może zwiększyć dźwignię finansową firmy
 • Zapewniamy pełną obsługę serwisową pojazdów (przeglądy, bieżące naprawy, ubezpieczenie, likwidację szkód, pomoc drogową, wymianę opon)
 • Twoi kierowcy są zawsze mobilni mając do dyspozycji pojazdy zastępcze (bez dziennego limitu kilometrów)

Ford BusinessPartner Easy

 • Oferta dedykowana małym i średnim Przedsiębiorcom
 • Niska rata z wliczonym serwisem (Leasing plus serwis)
 • Naprawy i przeglądy u Dealerów Ford w ramach miesięcznej raty wynajmu
 • Dedykowany pakiet Ford Ubezpieczenia - stawka:
  3,5% samochody osobowe; 3,8% samochody ciężarowe (brak zwyżki za wynajem; 
  do 20 samochodów dla 1 klienta)
 • Zakup, wymiana, przechowywanie opon – wg. indywidualnych preferencji klienta. 
  Usługi dostępne u Dealerów Ford (dodatkowo płatne).

Zarządzanie flotą pojazdów

Jeżeli nie potrzebujesz finansowania, możemy zaoferować Ci zarządzanie Twoim parkiem samochodowym. W zależności od okresu umowy oraz przebiegu samochodu otrzymujesz stałe miesięczne koszty utrzymania samochodu obejmujące pełną obsługę techniczną, przeglądy okresowe, a także wymianę opon. Twoja firma pokrywa tylko koszty z góry ustalonych miesięcznych opłat. Całe ryzyko jest po stronie Ford Business Partner.

Oferta obejmuje kompleksowe zarządzanie flotą, które umożliwi pełną mobilność Twoich pracowników:

 • Pokrywanie wszelkich kosztów związanych z przeglądami czy bieżącymi naprawami
 • Zakup, wymiana i składowanie opon w okresie trwania kontraktu
 • Ubezpieczenie uwzględnione w racie
 • Likwidacja i monitoring szkód komunikacyjnych
 • Assistance 24H
 • Raporty z eksploatacji samochodów
 • Samochód zastępczy w przypadku mechanicznego uszkodzenia samochodu lub wypadku na drodze
 • Karty paliwowe

Sprzedaż i leasing zwrotny

Jeżeli masz już flotę pojazdów, lecz chcesz czerpać korzyści, jakie daje wynajem, doskonałym rozwiązaniem jest sprzedaż i leasing zwrotny z pełną obsługą serwisową. Kupimy Twoje pojazdy i wynajmiemy je Ci, usuwając flotę z bilansu Twojej firmy i uwalniając spory kapitał, który możesz zainwestować w swoją działalność.